Att se en sacharia i drömmen

Att se Sakaria (som) från pegammern i drömmen, till salah, evangelium, att vara kritad med trogen och rättvis son i tro, att bli av med tristess och ångest, att följa Sunnah från Allahs Budbärare, lättnaden av bön och bön i Allahs fördel och att det är giltigt.
Att se Sakaria (som) är också ett tecken på att uppnå goda gärningar.
I drömmen föreslår att han ser att han har grävt sin grav att gå sin väg. Om ett stycke hittas från den utgrävda gravens välsignade kropp, kommer drömägaren att ha sin murad.
Zekeriya Aleyhisselam 'i drömmen om alla som har en bra son i ålderdom.

En persons dröm om att se profeten Sakarja; att ingen barn kommer att föds eller leva som en rättvis person, kommer att ha gott om näring och kunskap; Det tolkas att han kommer att utföra profeten Sunnah och acceptera hans böner och böner för Allahs ögon.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda