Att se en lucka i drömmen

Ser; Yxa.

Ingen mer brist på försörjning tolkas. I din dröm indikerar hackning av trä med fågel att din hälsa kan försämras.

Ingen mer brist på försörjning tolkas. I din dröm indikerar hackning av trä med fågel att din hälsa kan försämras.

Att se din hjälp i drömmen kommer att vara goda nyheter när det gäller vinst och hälsa,

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda