Att se en åtgärd i drömmen

En person med makt och makt att göra ett legitimt och lyckosamt arbete eller för att uppnå ett syfte i syfte att vara bra, stöd från människor, att agera för samtycke från Guds gudomliga hjälp, att agera i dålig tro till frustration och ånger , att skapa ett jobb, hitta en paus, hitta en paus för att försöka förverkliga ett syfte, att söka hjälp, till alla typer av mänskliga och humanitära initiativ, civilt mod, riklig näring och fertilitet betyder.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda