Att se en passage i drömmen

Den smala passagen, oavsett människans välgörenhet och ondska i världen, kommer att nås med dem himmel eller helvete, den mörka och branta passagen till problem, svårigheter att möta eller att begå dåliga gärningar och som ett resultat av bestraffningen lidit, ljusa och enkla sätt att vara, att lämna samhället och bli riktade resultatet av detta är att beteckna den salighet som ska uppnås. Den övervinner en utmaning som ser att den passerar lätt genom porten. Tillståndet hos en kram eller en sjuk person som passerar genom passagen leder till förbättring, passagen på det höga berget indikerar att det är lätt efter svårigheten.

Han påpekar att livet kommer att förändras på grund av en oväntad person. Det utvärderas enligt grindens tillstånd.

Det är ett tecken på att du måste gå igenom en smal passage i en dröm, och att du har gått igenom tusen svårigheter, att du kommer att se att ett mycket svårt och misslyckat jobb kommer att resultera i framgång och att ditt företag kommer att gå bra .

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda