Att se en sociolog i drömmening

Att se en professor i sociologi i en dröm indikerar att du inte är tillräckligt engagerad i socialt arbete och att dina ekonomiska medel inte är lämpliga för detta.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda