Att se en snark i drömmen

Att se den somna skyddar de hemliga sakerna; till atmosfären av förtroende och komfort, att se någon snarka, medan den kända, för att visa sin brist på affärsverksamhet; en okänd person innebär att bli av med tristess. (Se för förakt. Se förakt och förakt.)

Snarkning i en dröm indikerar att personen kommer att sakna ett ord.

Det är ett tecken på att det finns någon som snarkar i din dröm eller med dig i din säng och att du inte kan sova obehagligt, det finns vissa människor som gör besvärliga erbjudanden och vill svalka dig medan du är vaken. Snarkning i dröm tolkas som sirla. Att se att han snarkar i en dröm, istället för att avslöja en hemlighet som han döljer, att se att någon annan snarkar, betyder att en hemlighet av hans vilja kommer att avslöjas. Enligt ett rykte är att se snarkar i sömn ett tecken på rädsla och säkerheten för ditt företag. Eftersom sömn tillåter människor att vara säkra och fredliga. Enligt ett annat rykt: En persons dröm i skräcken, fienden att nå honom och vill hållas hemlig är resultatet av uppkomsten av glädje. Ibland indikerar rädsla och tröst i drömmen att bli förskräckt. Om en person ser en person i drömmen om horuldadadının är snarkningen i sin egen verksamhet ointressant och indikerar att någon kommer att springa.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda