Att se en smaskig i drömmen

Får och lamm i form av en mans själ, munis för att se det renade jaget, för att se jaget i form av ett vilda djur eller att rida på ryggen för att se honom inte kan kontrollera själens raseri, Nefis, människans närmaste och farligaste fiende; När det inte är känt att förråda den smyga personen, Nefis, ondska som beordrar människor och åsikter, för att se att nefs önskar och önskar överskrida gränserna i religiösa angelägenheter, perversa tankar och beteenden, att se själens önskningar och önskemål att se det gudomliga önskningarna och önskningarna, att ge rätten att se och torka, det är ett tecken på att varje dag för vila och tillbedjan läggs en viss tid på att försöka bygga på båda världarna.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda