Att se en slå i drömmen

När han gillar att slå, kommer han till ett tillfälle för gott eller gott. (Se även; slåss.)

Den som blir slagen i sin dröm blir bra. Ökning av företag och inkomst.

Att slå i en dröm är ett tecken på hjälp. Ser du bli slagen i din dröm, kommer du att få hjälp från någon för ett jobb; att se honom slå någon annan, att han kommer att hjälpa mannen; att se två personer slå varandra och separera dem genom att komma in i sig själva, att de är älskade och respekterade av allmänheten; att se sin fru slå honom, kommer hans familj gynnas av ett tecken på att han kommer att göra det. Enligt ett annat rykt: Att slå i en dröm, kommer drömägarens sorg och tristess att räddas. att slå är ett tecken på förstärkning. Dajjal: Drömmen om dajjal att komma ut, fiendens attack och blod på jorden för att tappa uppkomsten av sedition och korruption är ett tecken. Att se antikristen är ett tecken på erövringen av en stad från vantro städer. Att se dajjal är ett tecken på katastrof och bdaya för den som ser magi och lögner och en vän till honom, eller att han har kommit till hans hand. Antikristen i drömmen och platser att passera, Uğur, sorg, sorg, våld, grymhet och spannmål och malik vid uppkomsten av en större katastrof eller regn beror på förbudet mot hay9n ya9. För att se dajjal komma ut, kommer bid'at och den perverse allmänheten att vara ett tecken för vem som helst.

När han gillar att slå, kommer han till ett tillfälle för gott eller gott.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda