Att se en skottkärra i drömmen

Se att skottkärren tolkas genom att flytta. Att se något som bär en skottkärra i en dröm, att flytta från ett hus till ett annat, se att skottkärren är tom, se en avlägsen gäst, se bara en skottkärra, se drömägaren eller en av hans släktingar falla i en situation som kommer att orsaka ångest är ett bevis på att en gäst med barn kommer hem. Enligt ett annat rykt: I drömmen att se något som bär en skottkärra, att flytta från ett hus till ett annat hus, att dra skottkärren tom för att se en gästs framtid är ett tecken.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda