Att se en skörd i drömmen

Att beskära i en dröm är ett tecken på makt, underlättar saken och en snabb rizka. Ibland är det ett tecken att se skördaren, helaken och positionen. Om en person ser skörden på en plats i en dröm om det finns ett krig där, förstörs folket. Om i en stad där den skördade grödan inte är krig är det ett tecken på sjukdomar som pesten, Allahs svärd. Om den skördade grödan i en av basarerna för intresset för det basarfolket, är den goda handeln och gå till handeln ett tecken på att vinna. Om den skördade grödan befinner sig i en moské och ingen moské, skördar skörden själv personen själv, och om det inte finns någon han inte känner till, är det ett tecken på lönen och lönen som kommer att uppstå för varje ryper. Att kasta den skördade grödan framför dubbla oxar efter att den är klar är ett tecken på att det är långt ifrån godhet och katastrof. Ekin kemale ermemisse jordbruk når tecken på katastrofen eller livsmedelskostnaderna. Skörda skörden är ett tecken på att det kommer att belönas för att skörda det. Det faktum att grödan är oransad är död och krig. Om grödan är grön dör unga människor och vit betyder att gamla män dör. Den som ser gå i den odlade grödan hittas i mujahideen.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda