Att se en skådespelerska i drömmening

Att se en skådespelerska i en dröm indikerar att ingen kommer att drabbas av materiell förlust.

Att se en teaterskådespelare i en dröm innebär att vissa rykten har gjorts om henne och att hon kommer att drabbas av någon moralisk skada. Skådespelerskans uppträdande på scenen ansågs vara ett tecken på att drömaren skulle falla i ett dåligt jobb.

Att se en skådespelerska i en dröm innebär att du kommer att lyckas med allt du planerar, medan du ser en skådespelerska på scenen innebär en stor elände.


Enligt ett annat rykt; färgerna på skådespelersklänningen är också viktiga. färger som grönt, lila, blått tröttnar. smutsiga färger och beige, gråa färger tolkas till obehagliga händelser. Vitt, rött och gult indikerar också händelser som kommer att inträffa snabbt.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda