Att se en sıdre-tı konteha i drömmen

Att se Sidre-i Münteha i drömmen är ett tecken på att uppnå allt som lovats honom.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda