Att se en segel i drömmen

Ser; Skär (bröd / klipp).

Det tolkas att en person från din cirkel kommer att dö. Att klippa gräs med segel innebär att du får hjälp av dina vänner i svåra situationer.

Det tolkas att en person från din cirkel kommer att dö. Att klippa gräs med segel innebär att du får hjälp av dina vänner i svåra situationer.

Om en person har en segel, kommer han att gå till sitt mål utan några hinder. Kraft är symbolen för kraft.

Att se sig sig i en dröm beskrivs med framgång. Ser han klippa grödor eller gräs i ett fält med segel, får han frukten av sitt arbete i livet. Eftersom sigl rizka, lojalitet, inget gott tecken. Enligt Kirmani; som ser i sin dröm att han skörde något med segeln, uppnår säkert det goda resultatet av varje försök. Enligt ett annat rykt: Sickle i en dröm, rizka och sanna nyheter är ibland slutet på livet ett tecken.

Att se sig sig i dröm; egendom och öka ditt försörjning.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda