Att se en säljare i drömmen

Att se säljaren i en dröm, eller se att säljaren går in i Söderman eller lever med säljarens verksamhet, är ett tecken att svära att ljuga, att överge bönen, att göra åtgärden och skalan ofullständig, att äta intresse och förorening. Att se kornsäljaren är ett tecken på att älska världen och glömma det här nedan. Om han köper pengar från det han säljer eller säljer för något, finns det inget skit i det. Att se spinnaren kallas en resa. Att se salthandlaren är en murslev av silver. Att se den dyrbara klänningssäljaren, om han inte får pengar från det han säljer, är ett tecken för alla som respekterar vårdnaden och som ses som stor bland folket. För att se världen av frukt kontra säljare som föredrar framför religion, alla som har svårt att leverera försörjning, sälja doftande örter, sorg och gråt, och människor som får människor att gråta genom att läsa Koranen, att se personen som säljer fåglar, ilancisina av det stället; Att se tennsäljaren är ett tecken för en svag företagare.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda