Att se en säker 005-piga i drömmen

För att se att Maide Suresinl eller en del av den läser eller läses på den; är ett tecken på godhet och kärlek att göra nej. Ibland läste jag den här gången i dröm; det är ett tecken på att ha god tro, dyrkan och omtanke.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda