Att se en saffat i drömmen

Enligt Ibni Sirins ord, en som läser eller lyssnar på denna period i sin dröm; han får vägledning, hör hänvisningen från den offentliga tjänsten. Han undviker synder. Han är rädd för Allah och har ett barn som följer honom och följer sin religion. Satan undviker serrin. Enligt ett annat rykt: Surat al-Saffat i drömmen att se dagen, ordentlig lydnad och lydig son är ett tecken.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda