Att se en rådande i drömmen

Framgång i legitimt arbete och raser gör ingenting och försöker, tålamodet på det arbete som utförs av uthållighet och insvept i orsaken, att vinna, ibland att glädjas, ibland trots allt - behovet av att testa.

Den som drömt om att vinna sig själv i alla sportevenemang kommer att besegras nästa dag i ett affärsförsök.

I alla drömmar om att se segern för varje sportmöte, nederlag i andra jobb som ska besegras. Om detta applåderar de som vinner, är det tecknet på behovet av att lugna de som rivaliserar honom. Enligt ett annat rykt: att vinna i drömmen om glädje och sorg att bli av med "vägrar att.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda