Att se en fyr i drömmen

Att stiga ner från en hög plats, att förlora den materiella och andliga status som den har, I den utsträckning att han stiger ned från en kulle, ett fordon eller ett fordon, för att gå bort från sitt syfte, att stiga ner från berget till ingen och skönhet, att stiga från taket eller taket, Att gå bort från situationen, Att gå nerför trapporna i handeln och konst att falla, stegen bryts ned när fienden segrar för alla som betyder.

I en dröm förlorar personen sin position. Den som ser stegen kommer att missa en viktig möjlighet.

Fallande i en dröm tolkas av separation. I en dröm att se nedstigningen från en hög plats är ett tecken på att positionen kommer att stiga. När ett träd är på marken stiger ned från sorgen för att se ättlingar. Från en filial långsamt ner, för att se långsamt sjunka, kommer näringsidkaren att öka allt mer lönsamt; officerens lönoverskott; en av folket kommer att förbättra sin verksamhet; de fattiga indikerar att hans försörjning kommer att läka. Att se en dröm stiga ned från ett tak eller ett lägenhetgolv tolkas med rikedom och överflöd. Att se att du landade i en brunn tolkas inte. Rida ner hissen för att se den ner, en forskare kommer att vara vänskap med ett tecken på att han kommer. Det är ett bra tecken att se honom komma ner på stegen. Enligt ett annat rykt: I en dröm, nedstigande från en hög plats, indikerar att människor skiljer sig från rang, fru, religion och trosbekännelse. Om han ser att han stiger ned från en liten kulle, något han åker eller från en hög plats, är det ett tecken på förstärkning av lust och önskan beroende på mängden och värdet på det land han kommer ner. Det är bra för en person att se att drömmen kommer från berget och ner. Ibland indikerar fallande från en hög punkt att vara zelil och perisan. Någon tabirciler sa att denna dröm är ledande inom religion, men pekar också på världens välsignelser. Ingen i drömmen kom ner från berget och räddades från sorg. Vissa tolkar beskriver denna dröm som störningar i affärer och oförmågan hos önskemål. I en dröm från en hög plats eller nerför kullen eller den som såg härstammningen återvänder från staten. Om en person ser en dröm som kommer ner från en gammal stege kommer det att bli en minskning i handeln med den personen, inte mer vinst.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda