Att se en funky i drömmen

I en dröm tolkas feghet som sjukdom. En feg i en dröm är någon som drabbas av en sjukdom som är svår att läka. Enligt ett annat rykt: Att se en fegling i en dröm är ett tecken på läkning från sjukdom och sjukdom. Ingen i kriget har någon chans att se denna dröm. Ibland är det att se en feghet ett tecken på att han inte vågar skrämma fienden och fienden.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda