Att se en choke i drömmen

Att drunkna från sjukdomar i luftvägarna är straffbart för orättvis vinst, drunkning med rep lider av det arbete som det utför, sorg för att se hängande sig själv eller bo på den plats där detta arbete betyder. (Se även; drunkning.)

Den som drömmer om att strypa någon gör en tjänst.

Om man ser drömmen drunkna, anförtrotts honom och vårdnad om lidande och lidande. Om man ser sig hänga och kvävas uttrycker han sorg och sorg och att han inte bor i någons hus och där han ser sig hänga.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda