Att se en russin i drömmen

Se även; Druva.


Lycka i boet, överflöd, avser goda pengar och förmögenhet.


Rosin i drömmen svart, röd eller vit, oavsett vilken typ av användbar rizka betyder. Rosinen som ses i drömmen är Rizka-tecknet.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda