Att se en ruin i drömmen

Ser; Vrak.

Ruinen är inte väl tolkad. Det tolkas i diskussioner och till och med skillnad mellan älskare.

Ruindrömmar tolkas på två olika sätt. Den som ser dig i ruiner kommer att förlora allt hopp. Hans förmögenhet stängs. Alla typer av problem hemma, problem uppstår. Wrecker har övervunnit problemen och lämnat mörkret bakom sig. Det betyder att starta ett nytt liv.

Det är inte lyckligt att se en ruin i en dröm. Denna dröm; det pekar på diskussioner mellan älskare och oroliga dagar i affärslivet.

Om personen är i ruiner stängs hans förmögenhet och hans hopp försvinner.

Det är sorg att se ett förstört hus i en dröm och inte hitta någon där. Att se att denna förfallna plats är som tidigare, att statschefen eller guvernören på den platsen kommer att styra med rättvisa, att se att en välkänd plats är förstörd och att folket inte har platser att bo, att den stora statsman på den platsen kan inte bli av med det genom att förfölja folket, att det finns något annat mitt i en moskesserif. att se att det inte finns kvar, att den nya guvernören på platsen kommer att förändras, det andra sättet att flytta, det finns ett vrak av dem som handlar där och förstörde ingen för att se den återstående handeln, och köpmännens skada på en ryktet är enligt ett rykte ett stort problem. Att se att ditt hem förstörs från grunden, oavsett om din egen kropp också förstörs på grund av både ålder och sjukdom, för att se att en hamam förstörs, till en död av en kvinna från sin fru eller närmaste släkting, för att se att regeringens herrgård är förstört och platsen är full av mark. Att se att kyrkan är förstörd innebär islams makt. Att se att ett fält är förstört, enligt ett rykt om ka-din-svagheten, betyder att ge upp resan. Enligt Abdulgani Nablusi; att se en förstörd plats i drömmen betyder att drömägarens hushåll eller släktingar är spridda. Denna dröm tolkas definitivt inte. Landets förödelse, statschefens död där, förföljelsen av tecknet med folkstugan. Han möter en fiende som ser sig själv i en förstörelse och inte kan svara och försvara. Att se en stadsdel förstört av en katastrof eller en annan katastrof, att se att stormännen är impotenta där eller att döda en av dem, att se sig själv i en ruin trots att han är välklädd och prydd, att se husväggen kollapsa med en översvämning, hans fru dör, att se, hyresvärden av den grymma av gadra kommer att drabbas, att se att en fast plats förstörs och förstörs, det finns ett tecken på ondskap på denna plats. Enligt ett annat rykt: För att se ruinen i drömmen, emigrerar du, antalet dagar eller stadens människor från folket som betyder honom. Att beställa med godhet i drömmen och att undvika ondska innebär förnyelsen av dessa ruiner.

Ruindrömmar tolkas på två sätt. Den som ser dig i ruiner kommer att förlora allt hopp. Hans förmögenhet stängs bokstavligen. Hus av alla slags problem dyker upp. Wrecker har lämnat de mörka sorgliga problem bakom sig. Han glömmer sitt förflutna och börjar ett nytt liv.

Ruindrömmar tolkas på två sätt. Den som ser dig i ruiner kommer att förlora allt hopp. Hans förmögenhet stängs bokstavligen. Hus av alla slags problem dyker upp.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda