Att se en rim och dagg i drömmen

Avalanches och regn på träden regnade och bladen bearbetas, men för att se, att jordens människor med hjälp av en bra person indikerar framtiden. Dessa drömmar tolkas alltid för gott eftersom snön och lavinen skyddar grödan. Den som samlar och dricker lavin och hyran når välsignelsen och överflödet. Att se lavin och regn i toppen och klänningen, betyder hjälp av de rika och de äldste. Drömmen tolkas enligt kalksäsongen. Kiragi kommer att se hyrorna under säsongen, objektet och glädjen, att se säsongens hyror är ett tecken på sorg och besvär. Det är inte en bra idé att se rimen komma med kylan och förvandlas till frost. Att se någon hälla regn på det innebär att det kommer att bli en katastrof.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda