Att se en ras i drömmen

Det är ett bra tecken att se att du har en flicka. När han ser att han har fött en pojke lider han av svår sorg och ångest. Eller så hör han ett fruktansvärt ord, enligt ett rykte dör han. För att se sin fru föda en pojke, om han är gravid, föda en dotter-gu, om han inte är det, kommer han att drabbas av sorg och besvär, försök sedan bli av med det; Att se sin fru föda en dotter innebär att han kommer att föda en son. Enligt vissa: I drömmen att föda en flicka är en flicka, är en flicka do-gurmak ett tecken för en man. Vissa drömmar går dock i uppfyllelse enligt drömarens tillstånd. Han såg att han hade ett barn i munnen och att han dog. Enligt ett ryktet gör en drömmare ett gott ord om en person som talar bra. Enligt Abu Sait al-Vaiz: En mans dröm om att få ett barn i en dröm betyder att han kommer att utsättas för en tung börda som inte passar honom, och att han kommer att överleva och övervinna sin fiende. I en vy är denna dröm ett tecken på att bli av med ett dåligt humör. När en kvinna ser att hon får barn utan att vara gravid betyder det att hennes man blir rik. Enligt Kirmanî: När en kvinna ser att hon har fött en dotter, kommer hennes man att få en fördel, och en man föder sin man. Enligt Jafar Sadik: Om en kvinna ser att hon har fött en pojke i sin dröm och att barnet talar omedelbart, kommer hon att hälsa i världen och i det följande. Enligt ett rykte dör han. Om en flicka ser att hon är född och barnet talar omedelbart, skänker Gud den Allsmäktige (CC) ett barn till henne.

Om en gravid kvinna drömmer att hon får ett manligt barn, födde hon en dotter. Om hon ser att hon har ett barn, kommer hon att få ett barn. Flickan är tecknet för att bli av med sorg, så pojken är sorg. Om en patient ser sin mor föda honom i en dröm, dör den patienten. Om en hantverkare ser denna dröm kommer det att finnas ett antal hinder som hindrar honom från hantverk och arbete. Om en fattig person hade denna dröm, skulle han snabbt hitta en man att mata och tänka på. Om mannen i denna dröm är rik, kan han inte bevara min rikedom på grund av nöje och underhållning, och någon annan utses på honom för att titta på och övervaka hans process. Om det finns en dam i denna dröm, är det ett tecken på att hennes fru inte kommer att föda barn. Om drömmerens fru är gravid är det ett tecken på att kvinnan föder en pojke. En fiende som drömmer och ägaren av ärendet är ett tecken på att hans bevis inte är giltiga hos domaren. Om en kvinna ser att hon föder i munnen är det ett tecken på att hon kommer att dö och hennes själ kommer ut ur hennes mun. I en dröm är att födda en flicka ett tecken på att en person som är fängslad ska räddas från sorg. Om en man ser att han har fött en pojke i en dröm, blir han sjuk. Det sparar sorg. Han vinner sin fiende. Den som ser att hon har fött, blir av med alla problem och kommer ur sin generation en stor en för nationen och hennes stam. Om han såg att han hade ett djur och att det var en katt, skulle det födda barnet vara en tjuv. Uppfödning är ett tecken på att bli av med tristess och sjukdomar, att lämna familj och grannar. Att vara född är ett tecken på tröst, lättnad från sorg, återbetalning av skuld. En kvinna som drömmer om att föda en pojke i en dröm är äntligen ett tecken på lättnad, glädje, evangelium och lättnad från vikt. Om hon ser att hon har fött, står hon inför en stor risk i ära, ära, billighet, överflöd, lätthet och glädje efter svårigheter. Den som drömmer i drömmen, den rika blir rik. Om han är rik, kommer han att vara upprörd. Om hon är singel, kommer hon att gifta sig snabbt och föda ett barn. När en sjuk person ser att de har barn är det ett tecken på att han kommer att dö. Starka, behövande, sorg och sorgliga människor att ha en sådan dröm, sorg, nöd och tecken på lättnad att bli av med. Den här drömmen handlar om att handlaren ska gå om sina varor, gäster om sina gäster för att lindra deras börda och släktingarnas död. Ingen i drömmen är upprörd. Om han ser att du har det, kommer han att vara fri från sorg. Den som drömmer om att få en dotter är i skuld. Den som drömde om att hans dotter hade dött och grävt en grav för honom i drömmen betalar skulden.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda