Att se en räddning (explosion) i drömmen

Det tolkas att att se en vulkan i en drömflimrar, du kommer att se mycket spännande dagar i ditt liv, dessa kommer att ha en betydande inverkan på ditt liv, och en lång resedag och en äventyrlig framtid väntar dig.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda