Att se en rabarber i drömmen

Att se rabarber i en dröm, om den används som ett läkemedel för att ge hälsa och kondition, om det inte finns någon fördel för sorg, är sjukdom ett tecken. Enligt ett rykt, ser rabarberan sig själv som ett tröstande tillstånd, skalan och bli av med tristess.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda