Att se en promenad i drömmen

Att följa islams principer i drömmen att gå på en rak väg, att gå med väskor eller dokument på gatan till tjänstemännen, att gå barfota sorg och sorg att gå, att gå med en måttlig och måttlig grymhet, jonglering, att springa tillbaka till fienden för att segra, att gå tillbaka till störningen eller börja ge upp arbete, att falla inför arrogans medan du går arrogant, att bli frustrerad i världen och det följande, att se det gå på himlen att gå på regnvattnet, att gå med en fot varor och halva livet borta, svängande till religiös svaghet, tillfällig ära och rykte; ägaren till fastigheten att gå, till exempel kontot för själva fastigheten kommer att uppmanas att beteckna.

Att se att han går på en rak och rätt väg i en dröm säger att han kommer att göra mycket positiva förändringar i sitt liv. Luta huvudet framåt, tolkade att livet kommer att bli långt. Att gå i regnet indikerar att du kommer att ha ett mycket bekvämt och lyckligt liv i din ålderdom.

I en dröm kommer någon som går på vägen att göra vad han vill förr eller senare. Ju bättre väg han går, desto bättre blir drömmen trött.

Ingen ser att han går rakt och rätt i drömmen, men han upprätthåller. Den som ser att han går på gatorna och har några instruktioner får en statlig tjänst om han är behörig. Att gå barfota i en dröm betyder sorg och sorg, och religionens skönhet, och att gå i måttligt och måttligt tillstånd är ett tecken på blygsam närvaro för Allah (CC). Att köra genom att springa är seger för fienden. Att gå tillbaka är ett tecken på att återvända från något som det har börjat stoppa om det inte har börjat. Ibland går bakåt ett tecken på att drömmerens religion är störd och hans tillstånd förändras. Om han ser sig gå arrogant är det ett tecken på att drömägaren är frustrerad och slösas bort av världen och hädanefter. När han ser att en ensam man går i sin egenskap som vakthund är det ett tecken på en ondskan från honom. En person som arbetar och vinner genom att gå, är verkets tecken på arbetet. Att gå är ett tecken på rädsla, fara och förtroende. En person som går framför huvudet är ett tecken på livets längd. När en person ser att han går med en käpp eftersom han är en gammal man i en dröm eller på grund av en sjukdom, är det ett tecken på att han kommer att behöva använda en käpp. När en person ser gå på en fot, betyder det att hälften av hans liv eller produkt är borta. Att se livlösa varelser är ett tecken på våld och besvär, ibland är denna dröm att handla försiktigt i frågorna om religion och världen och därefter hjälpa allmänheten. Drömmen om att människor går som djur, betecknar okunnigheters moral.

Att se en person gå barfota i en dröm betyder att sorg och sorg försvinner, religionens skönhet, att vara ödmjuk för Allah och näring med islam och goda gärningar.
Att se honom gå i en dröm är ett tecken på seger över fienden.
Vissa gånger går du i en dröm, det rättfärdiga och vackra arbetade.
Det är ett tecken att gå på regnvattnet för att se honom gå på himlen i drömmen.
Att se de livlösa varelserna, som berget och järnet, i drömmen leder till våld, att agera försiktigt i religiösa frågor och världsfrågor och att hjälpa allmänheten.
Att gå i drömmen igen: ün Gå sedan på axlarna och ät (av Allahs) bestämmelse. ”(Property, 15) -tecknet indikerar begäran om tillhandahållande av underhåll.
Att se honom gå i en dröm genom att luta huvudet framför honom, betyder ett långt liv.
Att se att en person går på ett ben i en dröm är ett tecken på att varorna eller hälften av hans liv är borta.
De blinda ögonen på en man som ser många fötter i drömmen och att gå med dessa fötter betyder att han behöver andra att gå blindt.
Eftersom slaven leder alla och blir hans fot.
Att se dig gå på stenen i drömmen, sorg, sorg och nöd är ett tecken på tålamod.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda