Att se en predikstol i drömmen

Statschef, premiärminister, guvernör, imam och forskare; Att gå till predikstolen, en av dessa myndigheter för de behöriga, att hitta berömmelse för andra, predikstolen, är önskvärt; han vinkar att gifta sig med kvinnan han vill ha för ungkarl.

Du kommer att öka i ditt företag och ditt yrke, du kommer att tjäna mycket pengar. Att sitta på predikstolen i en dröm indikerar att du kommer att tillbringa tid med människor du älskar.

Du kommer att öka i ditt företag och ditt yrke, du kommer att tjäna mycket pengar. Att sitta på predikstolen i en dröm indikerar att du kommer att tillbringa tid med människor du älskar.

Att se predikstolen i drömmen tolkas som statlig magi. För att se talarstolen är regeringschefen rättvis; Att se predikstolen smutsiga strider också mot detta. För att se att vetenskap nämns eller predikan läses på predikstolen; att se oratoren komma ner från predikstolen och lämna predikan halvvägs, kastad i oratoren; att se en kvinna läsa predikningar, bland den allmänna drömägaren är dåligt erkänd; att se oratoren falla från predikstolen är ett tecken på att drömägaren kommer att bli förolämpad. Enligt Salim; se prekstolen i drömmen, vårdnadshavaren, imamen hänvisas till med lärde. Oavsett vad som är bra och dåligt ses på prekstolen, jämförs det med en av dem enligt drömens form och stil enligt drömägarens tillstånd och ställning. I drömmen blir han en stor officer som ser prekestolen. För dem som inte är värda är denna dröm inte bra. Ser det att prekestolen säger saker som inte är lämpliga, är den berömd för sin pest och synd. Han ser de saker som är predikstolen värd, han når ingen och överflöd. Enligt ett annat rykt: Preekstolen som ses i drömmen är det högsta pastatecknet som nämns av den arabiska sultanen, det islamiska samfundet och Allah (CC) i sin bok. Om man i en dröm ser att han är på en predikstol och talar om godhet, och om han är kapabel och kapabel att adressera prekstolen och kunna ta itu med den, är han en välsignelse och en stat. Om han inte är kapabel och kapabel att gå ut till predikstolen, eller om han inte är kapabel till orator, uppnår ingen välstånd. Om man ser en man i en dröm att han är på en predikstol trots att han inte är kapabel och kapabel är det ett tecken på att han förföljs för att bli avrättad och att Allah (CC) kommer att befria honom från serri. Preikestolen är ett tecken för guvernören och förintar fienderna. Ibland önskar personen på predikstolen kvinnan, om du inte har en sådan önskan, är det ett tecken på skam att hitta tecken. Sultanens stigning till minbarna indikerar fortsättningen av hans regeringstid och seger över sin fiende. Om han ser en dröm på en predikstol med händerna bakom ryggen, är det ett tecken på att han kommer att avrättas eller en fascist.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda