Att se en portör i drömmen

Nöd och sorg, för att uthärda lidande, mjukt tempererad patient betecknar benen.

Indikerar att personen kommer att bli av med sitt ansvar. Tålamod, arbete, uthållighet, personen får vad han vill.

Att se en portör i en dröm betraktas som en anmärkningsvärd person. Porter är att se att lasten är lätt, ingen och nytta, bördan av tunga synder för mångfalden, att bära lasten för andra att se sorg, sorg, att bära lasten från pengarna innebär allmänhetens hjälp. Enligt ett annat rykt: I drömmen om en tung belastning av vikten av belastningen av sorg och sorg i andelen av personen som kommer in. Drömmen om porters, människor som tolererar förföljelsen av folket och behovet av människor hänvisar till människor. Porters är tristess och sorg och mjuka.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda