Att se en pilgrim i drömmening

Hajj har fullbordat dyrkan, hans ansikte är lätt, arbete och lovar att se någon hålla mittvägen betyder glädje.

Att se pilgrimer i en dröm betyder att höra goda ord. Pilgrimen har en förmögenhet från en plats han aldrig förväntar sig.

Att se pilgrimer i en dröm betyder att höra goda ord. Pilgrimen har en förmögenhet från en plats han aldrig förväntar sig.

En pilgrim i sin dröm, förmögenhet betyder.

Pilgrimen i sin dröm hör ett gott ord. Pilgrimen tar en förmögenhet som han aldrig förväntar sig. Stiger i affärer och uppnår framgång.

Pilgrimen i sin dröm hör ett gott ord. Pilgrimen tar en förmögenhet som han aldrig förväntar sig. Stiger i affärer och uppnår framgång.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda