Att se en personal i drömmen

Det är ett tecken på att det goda görs, att diskreditera någon. (Se även; Walking Stick.)

Representerar makten.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda