Att se en penna i drömmen

I drömmen får, getter, lamm och barn, till exempel på ett ställe att se djur välsignelse, varor, byte, glädje och vackra försörjning; Att se mappen betyder också administrationen eller utnämningen av en tjänsteman.

Överflöd och fertilitet tolkas i pennan. I hans dröm, att se besättningen ta besättningar till halvön innebär att hans intäkter är halal och att familjen gynnas av dem. Att ta bort flocken från pennan innebär att skörden kommer att vara riklig och bördig det året. Enligt ett annat rykt: får- och getfår i drömmen, tillhandahållande av handel och räntepunkter. Ibland hänvisar det till drömkällaren och det ekonomiska bevarande i staden, ibland familjen till drömägaren, husens piga eller gatan där han menade handel eller det fält han hoppas på välgörenhet. Att se pennan i drömmen tolkas av främjandet av drömägaren i sitt yrke. Kvinnor i en dröm om en sådan relation med sina makar att förbättra, påpekade de unga flickorna att Muratlar.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda