Att se en paz i drömmening

Bror, vuxen barn eller någon han litar på, armbrottet, den starka armen, rikedom, pålitlig bror eller vän, för att gå vidare i yrket, brist på vapen och tecken på fler lögner.

Att se pazu i en dröm kallas ofta pojkar. Det kan vara en pojke eller en bror eller en brorson. Enligt ett rykt om att se Pazu betyder också finansiella eller moraliska skulder som ska betalas. Pazu san tolkas också för sin ära och berömmelse. Enligt ett annat rykt: Drömmen är en basar, en bror eller ett vuxet barn eller en betrodd person. Bristen på marknaden i drömmen är ett tecken som kommer att uppstå lika mycket som den bristen. Om en man ser sin arm bruten i en dröm, kommer han att dö eller sorg, sorg eller besvär för honom på grund av ett tecken som kommer att träffa honom. Armen hänvisar till de saker som människor litar på i religiösa frågor och världsfrågor, som hustru eller skuld. Om man ser att hans arm är stark i en dröm, är den kraften hans brors eller hans egendoms styrka. Yrkets starka arm är också ett tecken på att gå framåt. Någon bordsskiva, för att hjälpa ägaren till pazu-drömmen om en fisk eller ett barn i nöd, som kommer att växa upp i problem, sa de. Om man ser att hans arm saknas i en dröm, är personens sinne och lögn för mycket.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda