Att se en patient / sjukdom i drömmen

Att se att patienten är sjuk, att ha hälsa, att vara frisk, att vara sjuk, till de sorgliga situationer som kommer från administrering av febersjukdomar, att kunna bli av med denna besvär, sjukdom, sjukdom, dålig tro och evhamaa, epidemisk sjukdom, brist på försörjning, ackumulering av förolämpning och subtilitet, sjukdom, ibland med svaghet hälsa, hälsa, även om det är friskt inte följer beröm, tillbedjan innebär att hindra.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda