Att se en brännare i drömmen

I drömmen, att se någon som polerar och polerar både gruvan och andra saker, sägs det vara en egendom eller en statsman. Att se något polerat, om det är värt, vinner en stor rang, om inte, kommer en trollkarl in i nästa. Kirmani sa: Polering, att gå in i statstjänsten är att se nej och dra nytta av det. Enligt ett annat rykt: En persons dröm att se lacken pekar staten på personalen. I drömmen om något som ger polering, smak och hög pasta smälter igen. Om han inte är behörig, hänvisar han till regeringstjänsten eller att gå in i en av statens äldste som arbetare.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda