Att se en oro i drömmen

Att se sig själv som en förlägenhet är ett tecken på stor synd, sorg och omvändelse av hans synder för att se honom försvinna. (Se även; nöd, sorg.)

Den som ser sig själv i drömmen agerar en stor synd och beklagar den. Den som ser i drömmen att hans tasas går och bli av med honom, omvänd sig från sina synder.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda