Att se en orator i drömmen

Orator som ses i altaret lång livslängd, synder till ånger, ödmjukhet, ren och god klädsel, med god ordning och undvika ondskan, konferens, panel, symposium eller någon taloratorisk retorik, orator som talar bra och tvingar sig själv att tala vacker hyckler. , till en person som är behörig, att se kvinnan läsa prekenen betyder att hon gifter sig med en rättvis.

Orator i drömmen, betyder information. Att se i din dröm att en predikant ger dig råd eller problem med dig är ett tecken på att du kommer att få hjälp från en person som du känner mycket väl till ditt arbete. Enligt ett annat rykt: Orator i drömmen, rensning, ödmjukhet, synder omvänder sig, gråter och långa livslängd. Orator hänvisar till att beställa med godhet och undvika ont. Orator att se, förfriskningar och pilgrimsfärd under säsongen indikerar. Om en kvinna som inte har en man har en drömmäklare, gifter sig hon med någon som är en orator. Om en ensam man har en drömmästar, kommer han att försöka gifta sig. Den som ser sig själv som en orator kan utses till en tjänsteman som är värdig en tjänsteman. Om han försöker uppfylla kraven för oratori i en dröm, kommer han att få hjälp i sin tilldelade tjänst. Om han hade på sig en vit klänning istället för en svart klänning, skulle den ens värd vara suverän och mycket. Om han hade på sig en svart klänning men inte läste predikan eller om han satt i en dröm skulle ingen gå upp, eller så skulle han falla i problem. Om han ser att han läste predikningar under Hajj-säsongen och att han inte är behörig, eller om det inte finns någon i hans familj, hänvisas han till drömmarön eller personen som liknar honom. Eller han stöter på några problem. Eller så är han känd bland folket som en bra person. Om han såg att han läste hutbyen vackert och bad till folket på ett bra sätt och slutförde det, och folket lyssnade på hans predikan väl, blev han en lydig befälhavare och folket lydde honom. När en kvinna ser att hon predikar predikningar och varnar folket med råd, ökar hennes makt. Om samma kvinna predikar i predikan och talar om något annat än en predikares ord, blir det ökänt och kvinnor erkänns dåligt. När hon ser predikstolarna, gifter sig kvinnan med en bra person. På fredagen skildes kvinnan som läste predikningar som hatib, kvinna från sin man.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda