Att se en omgivning fienden i drömmening

Fiende i drömmen att belägra, att vaka över dem och är ett tecken på uthållighet. Ibland är denna dröm det tecken som råder över musrikerna och att förstöra dem.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda