Att se en officer i drömmen

Om en officer ses i en dröm är det en situation som kommer att orsaka diskussion och ångest.

Att se en officer i en dröm indikerar att du kommer att stiga till den myndighet du kommer att respektera.

Om en officer ses i en dröm är det en situation som kommer att orsaka diskussion och oro.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda