Att se en njure i drömmen

Konst, färdigheter, kunskap och färdigheter som hjälper ens värld; Hans assistent, make och vänner; Skönheten i njurarna till gagn för ovannämnda, negativiteterna i dem, förlusten av en njure kommer till hälften av varorna, förlusten av två till fasta hjärtan, djurens njurar att äta eller äta tillåtet, men till ät obehagliga saker, eller tecken för att pressa gränsen. (Se även; Finger.)

Du kan få en allvarlig sjukdom. Du kan också se några slagsmål mellan paren omkring dig.

Det är en varning för dig att ge upp några av dina dåliga vanor, som att se en njursmärta i en dröm, göra koden och släpa. Att se dina njurar släppa stenar betyder att du kommer att lösa en del av ditt arbete som du inte har kunnat avsluta med hjälp av dina vänner. Din dröm är att se att du äter njurfries, snart förväntar du dig att få ett visst belopp tolkas. Enligt ett annat rykt: Att se en njure i en dröm, är personens hjälper och rätt sak, förlusten av en av de två njurarna, förlusten av den ens assistent pekar på. Att förlora båda dina njurar indikerar fast hjärthet. Njurar är en plats för rikedom, rättfärdighet, misstag och öppenhet. Det feta hjärtat i en persons njurar, orator, sant, fel och bedrägligt indikerar att en rik person. Det faktum att njurarna är smala indikerar att ingen är fattig och att de är mindre försiktiga. Njur hänvisar till personens bror och släktingar och barn.

Du kan få en allvarlig sjukdom. Du kan se några slagsmål mellan paren omkring dig.

Du kan få en allvarlig sjukdom. Du kan se några slagsmål mellan paren omkring dig.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda