Att se en nattlig i drömmen

Välfärd och glädje, ära och värdighet; betyder äktenskap. (Se även pyjamas.)

Nattsyn i en dröm, smak, förfriskning och glädje, för en enda person, äktenskapsmärken.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda