Att se en natt med kraft i drömmen

Ser; Natt.

Att se maktens natt i en dröm är ett tecken på att drömaren kommer att uppnå stor framgång i sina verk, ansträngningar och önskningar, och att han är en älskad tjänare av Allah.

Att se Kadirnatten i en dröm tolkas att han kommer att lyckas med sina verk, att han kommer till sin vilja och att han är en älskad tjänare av Allah.

För att se dig själv dyrka på en natt av allmakt, att alla omvändelsens dörrar är öppna den natten, att dina böner kommer att accepteras och rena dina synder. Enligt ett annat rykt: I drömmen om att se maktens natt, syndernas förlåtelse och alla önskningar att underteckna. Denna dröm är den bästa av drömmar.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda