Att se en mygga i drömmen

Ser; Flyga.

Förfalskande, grym, smärtsam, förtjust i möjligheter.

Att se myggor i en dröm jämförs med en låg, svag mänsklig störande man. När han ser myggor komma in i huset hamnar han i sorg och besvär. Ser han att en mygga tränger in och inte kommer ut ur näsan, lider han av problem och maler. Att se myggen ur näsan och bli av med problem och våld. En person som ser myggan och tänker och föreställer sig storheten hos Allah (CC) omvänder sig och avgår. Enligt ett annat rykt: mygg i en dröm, utgjutet blod och fula kropp kallas fienden. Myggan är ibland ett tecken på ära och vördnad och näring och våld kommer på alla som har myndighet.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda