Att se en mullah i drömmening

Det betyder att du kommer att förbättra dig själv och tjäna respekt av människorna runt dig. Att se att han är en mullah tolkas för att hjälpa dina vänner i nöd. PURPLE: Att se lila färger i drömmen tolkas att framgång kommer att bli med dig nu.

Det betyder att du kommer att förbättra dig själv och tjäna respekt av människorna runt dig. Att se att han är en mullah tolkas för att hjälpa dina vänner i nöd. PURPLE: Att se lila färger i drömmen tolkas att framgång kommer att bli med dig nu.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda