Att se en mühürlemek i drömmen

Stämpling i en dröm är ett tecken på att Allah (CC) kommer att vrede för honom. Om han ser att han har stämplat eller april på varorna eller grödorna, ska guvernören och tjänstemannen utses till statstjänsten. Om han är fattig, kommer han att vara rik.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda