Att se en muhammad i drömmening

Den sista av profeterna, för att se vår profet Hazrat-i Muhammad Aleyhisselam som kända attribut, för att förstå hans sanning, för att förstå andan i sharia han förde; Vår lord Aleyhisselam för att se sina kvalifikationer på ett annat sätt för att se hans exempel; För att se honom glädje och lycka efter gamut och sorg, gäldenären att bli av med skulden, fången för att komma härifrån, rädslan för något att bli av med den, ökningen av skatter och brist på dem som är i besvär och hungersnöd, de rikas rikedom för att hitta fruktbarhet, fiendens helande hjälp; Att se vår profet, före och efter, Herren för de två världarna, att dra nytta av evig barmhärtighet och förlåtelse; ära och rykte, gudomligt stöd och beviljande, att vara komplimanger av Herrens komplimanger eller godis för att nå den avancerade nivån av användbara vetenskaper och sublima sanningar till hjärtat, Hz. Att se att profeten (pbuh) gick bort någonstans innebär att dö där under det året. (Se även; Profet, besök.)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda