Att se en mufti i drömmen

Mufti i drömmen om en person som har rykte som en smart och rykte kommer att vinna vänskap.

Mufti i drömmen om en person som har rykte som en smart och rykte kommer att vinna vänskap.

Att se muftien i en dröm är ett tecken på religiös ansträngning och ansträngning.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda