Att se en mubass är i drömmen

Att se en domstolreporter i en dröm är ett tecken. Att se att fogden ropade ditt namn och bjöd in dig i rättssalen tolkas att ett jobb i regeringskontor kommer att resultera i en bra morgondag.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda