Att se en motgift i drömmen

Att se läkemedlet som tar bort giftets effekt bevisar rädsla.

En motgift i en dröm är ett tecken på rädsla. Att se detta läkemedel i en dröm är ett tecken på rädsla. Ibni Sirin (RH) riskade att någon kom, Ya imam, i min dröm, en orm bit min hand tummen och gav smärtan i handen på mitt finger och smärta, och satte en smärta i munnen slutade, sa han Ibni Sirin adressera att man, en person som faller från syndiga människor. Om du sa att läkemedlet inte fungerade skulle jag tro att du hade gjort något. Men jag vet inte vad den saken är heller.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda