Att se en mjälte i drömmen

Spackel skyddad med kärlek till mjälten intakt och säker, mjälten som ser bra ut eftersom det är en stor mjälte, milt smärta innebär att missbruka världen och äta hushållets rättigheter.

Milt i drömmen efter hårt arbete och kamp är symbolen för din chans att skratta i ansiktet.

Milt betecknas i drömmen som varor. Enligt ett rykte, religion, hälsa och styrka. Allt som ses som bra eller dåligt i mjälten bör tolkas i jämförelse med dessa tre saker. Enligt Cafer-i Sadik; att se att han har mjälte, betyder att du får varorna. För att se mjälten ut och kasta, rikligt, rikligt överflöd, eller religion i sin egen hand för att gå till fezada, två mjälte att se, är ökningen i kostnaden för skylt två gånger. Att se mjälten hos ett djur kallas igen som varor. Om köttet från djuret som du ser äts, är halal murslev och de-gilse förbjudet. Att se mjälten i drömmen på ett säkert och säkert, det finansiella gömmer sig på en plats som betyder. Ser man att mjälten är stor och svullen, muradinin inte eller kommer att vara sjuk, för att se mjältsmärta, kommer han eller någon av husets människor ut ur fastighetens händer. Enligt Ibn Sirin; Se mjälten tolkas med källare eller lager. I sin dröm att se milten aggridigini är varorna i fara eller hotas att komma in i lagret i möjligheten av en tjuv, förgrena sig för att se vad han kastade, förrådde honom till de män som arbetar, för att se att mjälten var som tas av operationen betyder att varorna är i säkra händer. Enligt ett annat rykt: drömmen om mjälten är intakt ingen, sätta varorna kommer att vara intakta och glädjen smälter. Ingen som ser att mjälten är stor, indikerar att det finns en dålig önskan och att ingen tillstånd har förändrats eller har fångats i villfarandesjukdom. Den som ser mjälten lider, missbrukar familjen och hans försörjning.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda